Tag Archives: taxi driver

August, 2023

  • 23 August

    Top 9 Bộ phim hay nhất không chiến thắng Oscar

    Top 9 Bộ phim hay nhất không chiến thắng Oscar

    12 Angry Men Nhắc đến Top 10 bộ phim hay nhất không chiến thắng Oscar thì cũng không thể bỏ qua 12 Angry Men. Bộ phim ra mắt năm 1957, xoay quanh 12 thành viên bồi thẩm đoàn, có nhiệm vụ quyết định có nên xử tử hình bị cáo. Trong khi …