bientapvien

Hướng Dẫn Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô

Học Phần Tiếng Anh Chuyên Ngành Ô Tô

Khóa học tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật ô tô tại HCM (Mã học phần: TPA00-01) Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ ô tô, để làm chủ được các loại máy chẩn đoán và đọc hiểu được các tài liệu hướng dẫn sửa chữa từ nước ngoài …

Read More »